Program módosítások

Verzók, változások


NUTUS program módosítások

 • 1.3.73
  • Eseménynapló riport dátum szűkítése a munkamonitorban mentett dátumokkal indul.
  • Mail küldéskor kiválasztható több ügyintéző, akik másolatot kapnak, címzetten kívül.
  • Eszközök->MNB Árfolyamok menüvel lekérdezhetők a fontosabb valuta árfolymaok.
 • 1.3.75
  • 5.0.26 MySQL szerver verzióval kapcsolatos hiba javítása
  • Készenléti mail küldése akkor következik be, ha a fejléc állapota a beállítások 'mail küldés ennél az állapotazonozítónál' értékével megegyezik.
 • 1.3.76
  • Munkafelvevő, pozíciók megjegyzés mezőben a max. bevihető betű 200-ra változott. A mező több soros.
  • Munkafelvevő, Fájlok helye mező mentéskor azonnal frissül.
  • Pozíciók módosítása (dupla kattintás a munkafelvevő tevékenységeket tartalmazó rácson) ablakban a jobb alsó sarokban lévő nyíl nagyobbra nyitja az ablakot. Itt lehetséges az adott pozíciókhoz fájlokat hozzárendelni és átmásolni a munka felvételekor létrejött könyvtárba. A listából kiválasztott elmen a duplakattintás intézőben megnyitja a könyvtárat.
  • A munkák közzétételének alapértelmezett állapota az Eszközök->Beállítások->Általánaos fülön állítható be.
 • 1.3.77
  • A vevőtörzs, ügyntéző és számlázási cím adatok Törzsadatok->Vevők táblázatos menü segítségével, táblázatos formában is elérhető. Az adatok módosítása a cellatartalom egyszerű átírásával lehetséges. Új elemet a táblázathoz hozzáadni nem lehet! Ha a Vevői törzsadatok táblában rákattintunk egy vevőazonosítóra és utána hívjuk fel az ügyintézők vagy a számlázási címek adatait, ezekben a táblákban már csak az adott vevőre szűkített tartalom jelenik meg. A vevői törzsadatok tábla bezárásakor a szűkítés évényét veszti.
  • A programfrissítések automatikus keresése Eszközök->Beállítások-Általános fül-Frissítések automatikus keresése kapcsolóval engedélyezhető, tiltható. Az frissítésesk ellenőrzése, engedélyezett állapotban, minden páros számú napon történik.
 • 1.3.78
  • Új munka létrehozásánál a határidők automatikusan az Eszközök-Beállítások-Alapértékek ablakban beállított érték szerint állítódnak be. Aktuális dátum plusz beállított érték.
  • Ha az Eszközök->Beállítások-Általános fül->Munkamonitorban szelekció a határidőre kapcsoló be van kapcsolva, akkor a munka monitorban a harmadik oszlop a !!!pozíciók!!! határideje lesz.
  • Munka monitorban a kész pozíciók az Eszközök->Beállítások->Színezés ablakban beállított "Kész munkák" színével jelennek meg.
 • 1.3.79
  • Az Reportok->Árajánlatok->Általános árajánlat menüvel készített nyomtatvány is küldhető automatikusan mail csatolásban.
  • Az automatikusan küldött mail-ek szövege a küldés előtt módosítható!
  • Munka monitorban és a munkafelevevőben a sorkijelölés csak egyszer jelenik meg.
  • Munka monitorban és a munkafelevevőben a jobb egér gombos állapotváltoztató menüben a készenlétet is lehet állítani. Figyelem! A jobb gombos állapotváltoztatás kikapcsolja a munka monitor automatikus frissítését, azt kézzel kell vissza kapcsolni!
 • 1.3.80
  • Munka monitorban szűrési lehetőség a készenlétre.
  • Munka monitor árak nézet vágár oszlopában az utólsó cellában az oszlop összege is látható.
  • Pozíció szerkesztése ablakban az alak és szín duplakattintásra kiválasztható egy segédlistából.
 • 1.3.81
  • Munka monitor árak nézet Beszállítói ár oszlopában, az utólsó cellában az oszlop összege is látható.
 • 1.3.82
  • A beállításokból, (Általános fül->Végár kézi módosítása tilos) tiltható a munkafelvevőben a végár kézi módosítása.
 • 1.3.83
  • A beállítások Általános fül->Beállítások központi használata kapcsolóval szabályozható hogy az adott munkaállomás a program beállításokat a helyi registry-ből olvassa-e, vagy a központi adatbázisból. Az aktuális beállításokat a központi adatbázisba, csak az admin felhasználóval belépve (!) lehet elmenteni.
 • 1.3.84
  • Stabilitást szolgáló módosítások
 • 1.3.85
  • Az XML kimenetbe (számla adatok átadása) bekerült a munkaszám.
  • XML kimenet, megjegyzés mező nem kerül az állományba.
  • XML kimenet a munka állapotától függetlenül is elkészíthető!
  • A beállítások Útvonalak->
  • helyre új mező került: Archívum útvonala (beszállítóknak) Archíváláskor lehetőség van azoknak a munkáknak a könyvtárait, ahol a vevő egyben beszállító (viszinteladó) is, eltérő archív könyvtárba irányítani.

  • A munkafelvevőben a Fájlok helye mező mellé egy új gomb került. Felirata: A. Ezzel a gombbal a munka állapotától függetlenül, végre lehet hajtani a könyvtár archíválását.
 • 1.3.86
  • Új funkció: A Lekérdezések->Munkával kapcsolatos kimutatások->Szállítólevél menüpont segítségével. A munkafelvevőben lévő aktuális munka adataival szállítólevelet készítheünk. A szállítólevélben szereplő egységár számítási módja: A munka pozícióiban megadott nettó ár/példányszám. Ha a munkafelvevőben a munkszámok megjegyzésére szolgáló segédkeret több munkaszámot is tartalmaz, akkor a szállítólevélen az ezekhez tartozó összes pozíció fel lesz sorolva.
  • Új funkció: A Lekérdezések->Munkával kapcsolatos kimutatások->Gyűjtő szállítólevél menüpont segítségével. Olyan tartalmú szállítólevelet készít, ami nem tartalmaz árakat csak darabszámot. Csak akkor használható, ha a munkszámok megjegyzésére szolgáló segédkeret több munkaszámot (vagy legalább egyet) is tartalmaz.
  • A munkafelvevőben ha a középső részen, a pozíció adatok módosítására szolgáló keret üres területére kattintunk a jobb egér gombbal, megjelennek a nyomdaipari munkáknál szokásos plusz mezők. Ennek a célja, hogy a nem nyomdaipari munkák esetében is kitölthető legyen a példányszám. Ez a mező jelenti a szállítólevélen megjelenő darabszámot. Még egy kattintás (jobb gomb) hatására a plusz mezők eltűnnek.
  • A munkafelvevő fejlécében lévő fájlok helye mező elszíneződik ha az elérési út érvénytelen. Ez figyelmeztet arra, ha valaki a NUTUS által létrhozott könyvtárat más programmal törölte vagy áthelyezte.
  • A NUTUS által létrhozott könyvtár archíválásakor a program figyelembe veszi a beállítások Útvonalak-> fülön található könyvtár létrehozási szabályt. Azaz ha pl. a Vevő neve+prefix+munkaszám szabály az aktív, a program az archív utvonal alatt is létrehozza a vevő neveknek megfelelő elkönyvtárakat és ebbe helyezi a munkaszám könyvtárat.
  • A munkafelvevő középső részére a fejléc módosító gombjai melett egy, új boríték ikonnal ellátot gomb került. Ennek a segítségével gyors mail-t küldhetünk a munka fejlécében megadott ügyintézőnek. A fájlok többszörös csatolása is megengedett.
 • 1.3.87
  • A munkafelvevő fájlok helye mező színe prosra vált, ha a mezőben lévő elérési út nem létezik
  • A riport indító menü neve és helye megváltozott! Az új név: Lekérdezés indító helye: a Lekérdezések menü második pontja.
  • A Vevők megrendelések kimutatás a Lekérdezés indító ablak választható opciójaként is indítható. A dátum szűkítést innen indítva a lekérdezés figyelembe veszi!
  • Új lekérdezés:Lekérdezés indító->Vevők utólsó rendelése Ez a lekérdezés listázza a beállított dátum korlátok közt, a fizetett állapotban lévő munkák vevőinek utólsó megrendelés dátumát. Dátum szerint csökkenő sorrendben.
 • 1.3.88
  • Az xml kimenet KULSO1 pozíciójába az adott munka, adott pozíciójának a típusa kerül.
 • 1.3.89
  • Új funkció! A munkafelvevő ablakban a pozíciókat tatalmazó rács minden sorához fálj csatolást lehet rendelni. Ki kell jelölni a kívánt sort, majd a megjegyzés mezőre jobb egérgombbal kell kattintani. Ekkor megjelenik a csatolás hozzáadása lehetőség, erre kattintva a megfelelő fájlt ki lehet választani. Ez a fájl automatikusan bemásolódik a Munkafelvevő által létrehozott könytárba. Lásd. Fájlok helye mező a munka fejlécben. Ha már van létező csatolás, ezek neve és elérési útja is látható a context menüben. A csatolás megszüntetése és a fájl törlése a pozíciók szerkesztése ablakban lehetséges. A jobb alsó sarokban lefelé mutató nyíllal lehet megjeleníteni a fájl csatolások listáját. A listából ki kell választani a törölni kívánt fájlt majd a jobb egér gomb hatására a referencia és maga a fájl is törlődik a projekt könyvtárból! Ugyanitt a hozzáadás is lehetséges.
  • A Munka monitor normál nézetében új keresési lehetőségek kerültek! A megrendelő mellé a megrendelők törzsadat marketing oszlopa is szűkíthető. Amit a megrendelők egyszerű cspoprtosítására és tartalom e szerint való szűkítésére is használni lehet. Szintén a normál nézetben a két megjegyzés oszlop tartalma is szűkíthető lett. Ehhez a megfelelő megjegyzés oszlopfeliratára kell kattintani, ezután a kézi kereső (kék mező) erre a tartalomra keres részegyezéses módszerrel.
  • Új funkció! Ha az adatbázis valamilyen okból megsérül, (hálózat vagy áramkimaradás stb.) a javítást a felhasználó végrehajthatja. A funkció eléréséhez a beállításokban be kell kapcsolni a Bejelenkezéshez jelszó szükséges kapcsolót. Majd be kell lépni admin loginnal a programba. A program az induláskor azonnal megkísérli a sérült táblák helyreállítását még mielőtt a program főablaka megjelenne. (Lásd a folyamatjelzőt a splash ablakon.)
 • 1.3.90
  • Új lekérdezés! Lekérdezés indító->Vevők munkatípusokStatisztikai jellegű lekérdezés. Vevőnként megmutatja, hogy az adott vevő milyen munkatípusból összesen mennyit rendelt. Az egyéb szűrési lehetőségek használhatók.
  • Új lekérdezés! Lekérdezés indító->Árak kellékár nélkül Listázza azokat a munkákat, ahol kellékár is meg lett határozva és megmutatja, hogy a kellékár hány százaléka a végárnak, és mekkora az ár kellékár nélkül. Az egyéb szűrési lehetőségek nem használhatók!
 • 1.3.91
  • Új lekérdezés! Lekérdezés indító->Adott időszakban felvett vevők A lekérdezés megmutatja, hogy a beállított dátum korlátok közt mely vevők lettek újonann felvéve. Csak a dátum korlátozás használható. Csak azoknál a partenreknél használható a lekérdezés, akiknek az adatbázis szerverét a Select Informatika felügyeli!
  • Kényelmi funkció Munkafelvevő panel Szerkesztő üzemmódba kell lépni a funkció eléréséhez. A fejlécben az azonosító mezőket húzd és vidd módszerrel be lehet húzni a munkaszámok megjegyzésére szolgáló keretbe. A keret a húzás megkezdésekor automatikusan megjelenik a jobb oldalon. Ekkor a program megjeleníti a keretben azokat a munkaszámokat, amik tartalmazzák az adott azonosítót. Pl. Ha egy vevő azonosítóját húzzuk a keretbe, a keret feltöltődik az adott vevőhöz tartozó munkaszámokkal.
  • FONTOS! Lekérdezés indító->Statisztika A Statisztika lekérdezés ettől a verziótól a pozíció állapotokat veszi figyelembe (nem a fejléc állapotot!) a szűkítéskor. Új lehetőség, hogy a viszonteladók megjelenítését ki lehet kapcsolni a statisztikából. Egy mezőben pedig vesszővel elválasztva meg lehet adni állapotazonosítókat, amik így szintén kimaradnak a lekérdezésből.
 • 1.3.92
  • Nem kritikus hibajavítás a munkafelvevő panel húzd és vidd munkaszám szelekcióval kapcsolatban.
  • A beállítások Színezés fülön lehet kiválasztani, hogy a Munka monitorban és a munka felvevőben a sorok színezése határidő vagy állapot szerint történjen. Az állapot szerinti színezéskor, három színcsoportot lehet alkotni a különböző állapotokból. Minden csoporthoz egy vesszővel elválasztott állapot azonosító listát kell megadni, majd a csoporthoz a kívánt színt kell meghatározni. Mindhárom szín kiválasztása kötelező. Az állapot listát kézzel beírva vagy a mezőn való dupla kattintással egy segédlistából kiválasztva lehet kitölteni.
  • A munkafelvevő panelen klónozáskor a másolt munka dátuma az aznapi dátum lesz, határideje pedig a beállításokban meghatározott napokkal több mint a klónozáskori dátum.
 • 1.3.93
  • Nem kritikus hibajavítás, sebesség optimalizálás
 • 1.3.94
  • Klónozáskor az új klónozott munka megjegyzésébe beíródik a forrás munkaszáma.
  • Klónozáskor ha a forrás munka valamelyik pozíciója fájlcsatolást tartalmazott, az új klónozott munka megfelelő pozíciójához is hozzáadódik a csatolás. Maga a fájl az eredeti helyén, a forrás munka megfelelő könyvtárában marad! Így elkerülhető a fájlok fölösleges duplázódása. >
 • 1.3.95
  • A Munkafelvevő pozíciókat hozzáadó keretben. A határidő mellet lévő kis gombbal az ott beállított határidőt, minden pozícióra beállítja
 • 1.3.96
  • Stílusok Az Eszközök->Beállítások-színezés fülöm módosítani lehet a NUTUS megjelenését. Három előre definiált stílus áll rendelkezésre.
  • Menük, címkék, és gombfeliratok egyéni beállítása. Nyelvválasztás. Az Eszközök->Beállítások-Általános fülön az alternatív címkék módosításával meg lehet változtatni a programban megjelenő feliratokat. A beállítás használata:
   • Csak a legelső használatba vételkor szükséges! Az alternatív címkék meletti Másol gombbal, el kell indítani az alapértelmezett címke szövegek egyéni beállításokba másolását.
   • Ha másolás kezdetekor megjelenő kérdésre igent válaszol, a program behívja a NUTUS-ban szereplő összes ablakot és elvégzi a másolást. Ez a folyamat több percig is tarthat! Közben a képernyők háttérszíne feketére válthat, ez nem hiba.
   • Ha másolás kezdetekor megjelenő kérdésre nemmel válaszol, a címkeszövegek másolása csak azokra az ablakokra fog vonatkozni, amiket a felhasználó előzőleg megnyitott. Az összes ablak nem kerül behívásra.
   • A másolás végeztével a Eszközök->Beállítások-Általános fülön az Alternatív címkék legördülő listából ki lehet választani az egyéni opciót.
   • Ha meg szeretné egy ablak feliratait változtatni, hívja be a módosítani kívánt ablakot. És válassza az Eszközök->Felhasználói beállítások menüpontot. Az ekkor megjelenő rácsban egyszerűen írja át a megfelelő szöveget és mentse el. A következő indításkor már a módosított feliratok jelennek meg.
   • Az egyéni beállításon kívül még két nyelv választására van mód. A feliratok fordításai a felhasználónak kell létrehoznia.
  • Az XML kimenetbe a nyomdaipari munkáknál a termékdíj kiszámításához papírsúly is bekerül. Helye a megjegyzés mező. Képlet: súly=papírsúly*darab*alak*(oldalszám/2)
 • 1.3.97
  • A beállítások Posta fül->határidő figyelmeztetés küldése kapcsolóval lehet aktíválni a határidők lejárata előtti mail figyelmeztetés küldését az adott tevékenység felelősének. A funkciót csak a MAIL modullal rendelkező partnereim tudják igénybe venni.
  • Az Eszköz soron történő duplakattintással lehet az ott megjelenő ikonokat ki és bekapcsolni. Beállítás után az Eszközök menü, eszközsor mentése menüponttal lehet véglegesíteni a beállítást. Ez a beállítás felhasználó függő.
  • A munka monitor indítására szolgáló ikon megváltozott. Almenüt is tartalmaz, ebből kiválasztaható a munka monitor bármelyik fajtája. Ezen kívül több új ikon bővíti a funkciók gyorsindítását.
  • Az Eszközök->Beállítások->Általános fül->Munka monitor keret->Teljes név megjelenítése kapcsoló bekapcsolt álapotában a Munka monitorban a felelős és felvevő teljes neve jelenik meg a signó helyett.
 • 1.3.98
  • Jobb gombos menük megjelenítési hibája egyéni címkebeállítások mellett javítva.
  • Az Eszközök->Adatbázis szerver kapcsolat adatai panelen egy új legördülő lista található. A kapcsolat teszt gombmegnyomásakor feltöltődik a szerveren elérhető adatbázisok listájával. Így könnyen át lehet váltani másik adatbázisra.
 • 1.3.99
  • Eszközök->Beállítások ablak bal alsó sarkában egy új gomb kapott helyet: Alapbeállításoknéven. Ezzel a gombbal minden beállítás egy általánosan használható értéket vesz fel. Mindenkinek javaslom, aki még csak most ismerkedik a NUTUS-al, hogy a program (demo) installálása után az első indításkor használja ezt a funkciót!
  • Az számlázást szolgáló XML fájl ezután több módon is előállítható.
   • 1. Csak az aktív munka adatival készít számla XML-t
   • 2. A gyűjtőkeretben lévő minden munkaszámra egyetlen számla XML-t készít
   • 3. A gyűjtőkeretben lévő minden munkaszámra különálló számla XML-t fájlt készít
 • 1.4.0
  • Ha a Munkafelvevő ablak az aktív, az F8 funkcióbillentyűt megnyomva eltűnnek a képernyőről a beszállítói és kellék árak. Így az ügyfelek ha rálátnak a képernyőre a nem nekik szánt információk egy mozdulattal eltüntethetők. Az F8 újbóli megnyomása visszahozza ezeket a mezőket.
  • A munka monitor időnkénti runtime error 6 hibája javítva. A megoldás egylőre beta! Ez a Microsoft fordító optimalizálási hibája.
  • Az munka monitor állapot szerinti színezés lassúsága javítva.
  • A mail küldés közben az eddig megszokott kis mail ablak funkciója kibővölt. Látható a címzett, editálható a szöveg és a csatolásokat is itt, a mail kliens programokhoz hasonlóan lehet hozzáadni a levélhez. Mégsem gomb is került az ablakra, ha valammi helytelen a küldést már itt meg lehet szakítani. Minden korábbi biztonsági megerőssítés megszüntetve.
  • Klónozáskor a klónozott munka pozíciói nem veszik fel a forrás munka állapotait, hanem a beállításokban meghatározott új értékre állítódnak be.
 • 1.4.1
  • Eszközök->Beállítások->Általános fül->Munka monitor keretben lévő frissítési ráta kiértékelési hibája javítva. Az érték percben állítható akár 1-nél kissebb értékre is. Megfelelően nagy érték gyakorlatilag a frissítés kikapcsolását jelenti.
 • 1.4.2
  • Fontos változás! A program a munkakönyvtárakat a jövőben ékezetes karakterek nélkül és a szóköz helyett aláhúzásjelell hozza létre! Ha valaki pl. a könyvtár létrehozás szabályát a vevő nevével állította be, előfordulhat, hogy egy adott vevői könyvtár újra létrejön az ékezet nélküli változatával. A NUTUS nem másolja át a fájlokat az ékezetes verziójú könyvtárakból! Erre a módosításra kompatibilitási okokból mindenképp szükség van. Mindenkit kérek, hogy legyen tekintettel erre a módosításra. Előre is köszönöm az együtműködést!
  • Frissítési ráta hibája az egynél nagyobb számok esetén javítva.
  • Az egyes munkfalyamatok időmérése a munkafelevevő pozíciókat tartalmazó rács adott során való jobb kattintással is el lehet indítani (és leállítani) a megjelenő felügró menüből. Az időadatokat a Lekérdezések->Munkákkal kapcsolatos kimutatások->Időkimutatás menüvel lehet elérni. A munkadíj számításának feltétele, hogy a Törzsadatok->Vevői kedvezmények táblában az adott vevő fel legyen véve akár 0%-os kedvezménnyel. Az általános óradíjat a Törzsadatok->Nyomdai paramméterek táblába kell beírni. A név oszlopba az Óradíj kulcsszót az értékoszlopba pedig az óradíjat kell beírni egész számmal.
 • 1.4.3
  • A NUTUS_PROG.log fájlba a jövőben nem csak a globális, hanem a pozíció állapotváltások adati is bekerülnek.
  • A logfile-ok a NUTUS beépített böngészójében közvetlenül elérhetőek. A címsor legördülő listájáből kell kiválasztani.
  • Gyors szűkítés a munkafelvevőben: A vevői törzsadatokban kikeresett vevő azonosÍtóját rá lehet húzni a munkafelvevő segédkeretre, ami feltöltődik az adott vevőhöz tartozó munkaszámokkal. Rövid bemutató
 • 1.4.4
  • Az előlegek kezelése módosult! Azok az előlegek, amiknek a Project neve megegyezik, az egyenlegszámításnál a munkalapon összevontan jelennek meg. Azaz egy munkához így két (vagy akár több) előlegből lehet egyenleget képezni. Az azonos projectnevű előlegek bármelyikét a munkához lehet rendelni.
  • Az előlegek lekérdeztésében helyet kapott a Megkezdetlen előlegek lekérdezése.
  • Az előlegek lekérdeztésében a részletes nézet szűkíthető az aktív előlegere.
  • Termék modul Lehetőség nyílik a saját termékek NUTUS-ban való nyilvántartására, és a törzsadatokból többféle képekkel ellátott árajánlat, gyártási megrendelés készíthető. További információért és a licenc bővítés érdekében írjon az iroda@selectinformatika.hu címre"
 • 1.4.5
  • Új funkció! Borítéknyomtatást lehet indítani a munkafelvevő fejléc adatok keret boríték gombjával. A nyomtatás hagyományos kisméretű postai borítékra történhet. A boríték nyomtatás fekvő elredezésű.
 • 1.5.3
  • Verziószám 2012.01.01.-től 1.5.0
 • 1.5.4
  • Termékdíj számítás bevezetése ( beta ).
 • 1.5.5
  • Biztonsági mentés. Ha a Beállításokban az Általános fülön az Ez a gép futtatja az időzített feladatokat. pipa be van kapcsolva A NUTUS óránként biztonsági mentést készít a munka monitor normál nézet adattartalmával. A fájl a Beállítások--Útvonalak fülön található Munkatáska minta fájl helye mezőben meghatározott könyvtárba kerül mentésre. Formátuma csv.
 • 1.7.0
  • Új funkció!Kapcsolat és vevő adatok átadása a Mail Master webmarketing alkalmazásnak